De är enkelt – kostnaden för samtalet faktureras i efterhand. Du behöver inte heller oroa dig för tillkommande kostnader. Om det blir aktuellt att göra fler insatser som innebär en kostnad, måste vi alltid först begära ditt godkännande.